Aşırı heyecanlanma nasıl yenilir problemi çeşitli şekillerde kendini gösteren ve sıklıkla rastlanan psikolojik sorunlardan biridir. Pek çok alanda bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyen bu psikolojik sorun çeşitli nedenlerle ortaya çıkarken, bazı durumlarda normal olarak da kabul edilebilmektedir.

Normal şartlarda heyecanlanmanın belirli bir düzeyde gerçekleşmesi, gayet sıradan ve insani bir duygudurum olarak ifade edilmektedir. Ancak standardın üzerinde meydana gelen heyecanlanma duygusu ve bu durumun sık sık tekrarlanarak bireyin aşırı heyecan ve korku yaşaması, normal olarak kabul edilememektedir. Bu gibi durumlarda bireyin mutlaka bir uzmandan yardım alması ya da kendince bazı yöntemler uygulayarak önlen alması gerekmektedir.

Aşırı Heyecanlanma Neden Olur?

Aşırı heyecanlanma ve kaygı durumu, çeşitli nedenlerle meydana gelebilmektedir. Çoğu zaman bireyin çocuk döneminde yaşamış olduğu bazı olay ve travmalardan kaynaklanmaktadır. Örneğin;

 • Güven eksikliği yaşamak,
 • Devamlı olarak hata yapmaktan korkmak,
 • Çocukluk döneminde yaşanan travmalar,
 • Onaylanmama, reddedilme ve bunun gibi durumlar aşırı heyecanlanma nedenleri olarak gösterilebilmektedir.

Aşırı heyecanlanma bireyin günlük yaşamını ya da iş hayatını büyük ölçüde etkileyen psikolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Aşırı heyecanlanma sendromuna yakalanan bir kimse topluluk içerisinde konuşma yapamamakta, ikili iletişimlerde sorun yaşamakta, devamlı olarak bir şeyler için korku ve kaygı yaşamakta, hatta bu nedenlerden dolayı iş ve meslek seçimini ikili iletişimin olmadığı alanlarda dahi tercih edebilmektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak isteyen ve aşırı heyecanlanmayı yenmek isteyen bireylerin mutlaka profesyonel bir destek alması gerekmektedir.

Aşırı Heyecanlanma Nasıl Yenilir

Aşırı Heyecanlanma Nasıl Yenilir?

Aşırı Heyecanlanma Nasıl Yenilir?

Günümüzde bu gibi bir psikolojik problem yaşayan pek çok birey, “Aşırı heyecanlanma nasıl yenilir?” sorusuna yanıt aramaktadır. Öncelikle bu sorunu yenebilmek için bireyin kendince uygulayabileceği bazı yöntemler bulunmaktadır. Örneğin; daha önce geçirilen travmalara dikkat etmek, heyecanlanmayı bir kompleks haline getirmekten vazgeçmek, organik olan rahatsızlıklar konusunda dikkatli olmak, devamlı olarak hata yapma korkusunu yenmek, güven eksikliği problemini ortadan kaldırmak, doğal yaşam şartlarına uymak, bireylerin kendi kendine uygulayabilecekleri yöntemler arasında yer almaktadır.

Aşırı heyecanlanmayı yenmek için öncelikle bireyin heyecanlanma duygusunu kompleks haline getirmemesi gerekmektedir. Yani birey, yaşamış olduğu bu heyecanlanma durumunu günlük yaşamına, verimliliğine ve çevresine zarar vermediği müddetçe bir sorun haline getirmemelidir. Aksi takdirde bu sorun büyüme gösterecektir. Öte yandan bireyin devamlı olarak hata yapmaktan korkması, durduk yere heyecanlanmak için ideal bir nedendir. Dolayısıyla bu konuya da dikkat etmesi önemlidir.

Aşırı heyecanlanma duygusunun üstesinden gelebilmek için yapılabilecek bir diğer şey de bir psikologdan yardım almaktır. Bu gibi durumlara karşı çeşitli tedavi yöntemleri uygulayan uzman hekimler, genellikle psikoterapi yöntemlerini tercih etmektedir. Özellikle de bilişsel ve davranışçı terapi yöntemleri aşırı heyecanlanma sorununa karşı oldukça etkili bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Bu sayede bireyler, günlük yaşamını büyük ölçüde etkileyen bu sorunun üstesinden gelebilirken, bu gibi ataklar halinde sorunla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmekte ve daha kaliteli bir yaşam standardına ulaşabilmektedir.

Heyecan ile Başa Çıkma Yöntemleri!

Bazı durumlarda aşırı heyecan normal bir durum olarak kabul edilse de, çoğu zaman günlük hayatı olumsuz yönde etkileyecek kadar ağır olduğundan psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendirilmekte ve çeşitli yöntemlerle ya da tedavi ile kontrol altına alınmaktadır.

Heyecan aslında günlük hayatta olağan ve oldukça sık yaşanan bir duygudur. Yeni bir iş, eşya, ev, araba, sevindirici bir haber ve bunun gibi pek çok durum kişinin heyecanlanmasına neden olurken, u heyecan belirli bir düzeyde olduğu takdirde kişinin yapmış olduğu işten zevk almasına ve dikkatli olmasına neden olmaktadır. Günümüzde başarılı olan pek çok kişinin aslında heyecanlı olduğu bilinmektedir. Bireyin duyarlı ve heyecanlı olması kendisi için bir avantaj olurken, sıradan düzeyin üzerinde heyecana kapılması ve bu durumu sık sık yaşaması psikolojik bir sorun haline gelmekte ve tedavi gerektirmektedir.

Heyecana Neden Olan Etmenler

Heyecan ya da aşırı heyecan nedenleri genellikle kişiden kişiye değişiklik gösterirken, bireyin yeni bir işe girmesi, yeni bir arkadaşlık edinmesi, yeni bir ilişkiye başlaması, evlilik, düğün, bebek, yeni eşyalar, ev, araba ve bunun gibi çeşitli durumlar, aşırı heyecan nedenleri olarak ifade edilmektedir. Normal bir bireyin bu gibi durumlara karşı belli seviyelerde heyecan duygusuna kapılırken, psikolojik bir sorun yaşayan bireyler bu heyecan düzeyini üst seviyelerde yaşayabilmektedir.

Heyecan ile Başa Çıkma Yöntemleri!

Günümüzde bu gibi sorunlar yaşayan ve dolayısıyla günlük yaşamında olumsuzluklara neden olan bireylerin aşırı heyecanlanmamak için uygulayabileceği bazı yöntemler ve atacağı adımlar bulunmaktadır. Örneğin; heyecanın komplekse dönüştürülmemesi, bireyin kendini kontrol altına alması, güven eksikliğini aşması, hata yaparım kaygılarından sıyrılması, daha önce geçirdiği travmalara dikkat etmesi, organik sorunlara karşı dikkatli olması ve kendini doğal yaşam koşullarına hazırlaması, heyecanı yenmek için atılan adımlardır.

 • Geçmişte Geçirilmiş Travmalara Dikkat!

Heyecanı yenmek için dikkat edilmesi gereken konulardan biri geçmişte yaşanan travmalardır. Travma sonrasında yaşamış olduğu stres bireyde aşırı heyecana neden olabilirken, bu gibi durumlarda profesyonel bir yardım alınması önemlidir.

 • Hata Yapma Endişesinden Sıyrılmak!

Bireydeki heyecan seviyesini olağan dışı hale getiren etmenlerden biri de hata yapma kaygısıdır. Bu gibi durumlarda genellikle bireyin çocukluk döneminde yaşadığı travmalar etkili olurken, heyecanla başa çıkmak için bu endişelerinden sıyrılması önemlidir.

 • Heyecanı Komplekse Dönüştürmemek!

Aşırı heyecanın bireyin yaşamında olumsuzluklara neden olmaması halinde bir sorun olarak görülmesine gerek yoktur. Heyecandan rahatsız olma kaygıyı, kaygı da heyecan seviyesini artırmaya neden olabilmektedir.

 • Doğal Yaşam Koşullarına Hazırlanmak!

Heyecanla başa çıkmak için uygulanan yöntemlerden biri de bireyin kendisini doğal yaşam koşullarına hazırlamasıdır. Solunum ve gevşeme egzersizleri, temiz havada dolaşmak, aşırı yorgunluktan kaçınmak, düzenli uyku ve beslenme, bu konuda uygulanabilecek yöntemlerdendir.

 • Psikologdan Destek Alabilirsiniz!

Birey, kendince uygulamış olduğu bu yöntemler neticesinde heyecanla başa çıkamamışsa, mutlaka bir psikolog ile görüşmesi ve profesyonel yardım alması gereklidir. Bu gibi durumlar için ilaç tedavisine gerek olmadan uygulanan terapi yöntemleri etkili olabilmektedir.

Aşırı Heyecanlanma için Hangi Doktora Gidilir?

Heyecanlanma duygusu her insanın günlük yaşamında hissetmiş olduğu gayet insani ve sıradan duygulardan biridir. Fakat bu hissin olağan kabul edilebilmesi için belli bir seviyede hissedilmesi gerekmektedir. Sınırını aşan ve sıklıkla yaşanan aşırı heyecan kalp çarpıntısı gibi durumlar normal olmaktan çıkararak psikolojik bir sorun haline gelmekte ve hatta bireyin günlük yaşamını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Normal şartlarda bireyin yeni bir eve, arabaya, eşyaya sahip olması, yeni bir ilişkiye başlaması, evlenmesi, çocuk sahibi olması, sevindirici bir haber alması, iş yerinde terfi etmesi ve bunun gibi çeşitli durumlar heyecanlanmaya neden olabilmektedir. Bu gibi durumlar için hissedilen heyecan duygusunun belirli bir düzeyde olması önemlidir. Üstelik bu heyecan duygusu bireyin günlük yaşamında ve iş hayatında daha dikkatli ve özenli olmasına, hata payını en aza indirgemesine yardımcı olmaktadır. Fakat aşırı heyecan ve kaygı durumu ise bireyi devamlı hata yapmaya itmekte ve çeşitli psikolojik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.

Aşırı Heyecanlanma Nedenleri

Aşırı heyecanlanma nedenleri genellikle bireyin çocukluk döneminde yaşamış olduğu travmalara dayanmaktadır. Örneğin; bireyin çocukluk ya da ergenlik döneminde yaşamış olduğu travma sonrası stres bozukluğu aşırı heyecanlanmaya neden olabilirken, aynı zamanda devamlı olarak hata yapacağından korkması, çocukluk döneminde dışlanma, reddedilme, onaylanmama gibi durumlarla karşı karşıya kalması, yine aşırı heyecan ve korku gibi durumlara neden olabilmektedir.

Aşırı Heyecanlanma için Neden Doktora Gidilmelidir?

Heyecan gidermek için ve bu duyguyu yenebilmek için atılması gereken ilk adımlardan biri bir doktora görünmektedir. Bu alanda hizmet veren doktorlar genellikle kendisine gelen hastalarını tedavi altına almakta, uygulamış olduğu tedavi yöntemleri ile aşırı heyecanını yenebilmesine, daha kaliteli bir yaşam standardına sahip olması ve her alanda başarılı olmasına yardımcı olmaktadır.

Aşırı Heyecanlanma için Hangi Doktora Gidilir?

Günümüzde bu gibi psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri “Aşırı heyecanlanma için hangi doktora gidilir?” sorusunun cevabıdır. Devamlı olarak aşırı heyecanlanma, stres ve kaygı gibi durumların içine düşen bir birey, bu gibi psikolojik durumlarda öncelikle psikologlara müracaat etmelidir.

Günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen aşırı heyecan nedeniyle kendisine müracaat eden hastalarını tedaviye alan uzman hekimler, bu gibi durumlarda hastasının terapistliğini üstlenmekte ve uyguladığı psikoterapi yöntemleri sayesinde hastasının uzun vadede heyecanının yenmesine yardımcı olmaktadır.

Genellikle bir psikoloğun aşırı heyecan gibi durumlar uygulamış olduğu tedavi yöntemi terapi üzerinedir. Bilişsel ay da davranışçı psikoterapi gibi yöntemler sayesinde hastasının aşırı heyecan karşısında ne yapması gerektiğini öğreten hekimler, bu şekilde hastanın ataklarına karşı nasıl mücadele edebileceğini göstermektedir. Üstelik bu yöntem aşırı heyecan problemine karşı oldukça etkili olan ve uzun vadece çözüm sunan bir yöntemdir.

Öte yandan doktorun tedavisinin yanı sıra bireyler kendi başlarına uygulamış oldukları bazı yöntemler ile de tedavi sürecini destekleyebilmektedir. Örneğin; güven eksikliğini aşmak, heyecanını kompleks haline getirmemek ve hata yapma kaygısından kurtulmak, aşırı heyecanı yenebilme konusunda yardımcı olacaktır.

[single_loop]

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler

4 thoughts on “Aşırı Heyecanlanma Nasıl Yenilir?

 1. Ramazan dedi ki:

  Hayırlı akşamlar hocam bir haller oluyor bana iki haftadır cuma namaza kalktığımız sırada heyecan basıyor tir tir titriyorum nefesim yetmiyor sanki titremelerimle yanımdkiler bile sallanıyor durup dururken oluyor hocam ne yapmam lazım şaşırdım kaldım yardımcı olursanız sevinirim hayırlı akşamlar

  1. ugur dedi ki:

   Merhaba Peki şuanda durumunuz nasıl ?

 2. Enver dedi ki:

  bu sorunu bende yaşıyorum acaba bilgilendirmeniz mümkün mü hocam

 3. Olcay dedi ki:

  İyi geceler, toplum içerisindeki kişilere mesela herhangi bir şiir veya türkü söylemeye baslarken çok aşırı bir şekilde heyecanlaniyorum, ses tellerim titriyor. Bu rahatsızlığın bir tedavisi var mı

  r

Yoruma kapalı.