Uzun süreli ilişkiler, hemen hemen herkesin hayallerini süsleyen bir ilişkidir. Fakat bir ilişkiyi uzun süre devam ettirmek oldukça güç ve emek isteyen bir durumdur. Günümüzde neredeyse her uzun ilişkide zamanla pürüzler ve sorunlar ortaya çıkarken, kimi zaman bu sorunlar insan psikolojisini etkileyebilecek, çiftlerin ruh sağlığının bozulmasına neden olabilecek raddeye ulaşabilmektedir.

Uzun İlişkilerde Karşılaşılan Sorunlar

Uzun ilişkiler zaman içerisinde çeşitli sorunlar meydana gelebilir. Her ilişkide çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceği gibi, güçlü ve zayıf yönler de ortaya çıkabilir. Çoğu zaman uzun ilişkilerde karşılaşılan sorunlar bu durumlara bağlı olarak gelişmektedir.

Uzun süreli ilişkilerde ortaya çıkan sorunlara bazı örnekler göstermek gerekirse; aşkın bitmesi, çiftlerden birinin psikolojik sorun yaşaması, monotonluk, evlilik baskısı, çocuk isteği, heyecan eksikliği, mecburiyet, cinsellik, küçük olayların oluşturduğu büyük etkiler, yıpranma, dışarıdan yapılan müdahaleler ve çiftlerin çeşitli karakteristik özellikleridir. Genellikle bu gibi faktörler, uzun süreli ilişkilerde sorun yaşanmasına neden olabilir.

  • Monotonluk

Uzun süreli ilişkilerde karşılaşılan sorunlardan biri monotonluktur. Belli bir zaman sonrasında ilişkinin başlarında yaşanan heyecan, tutku gibi duygular yitirilirken, bu durum ilişkilerde probleme neden olmaktadır.

  • Evlilik Baskısı

Uzun süreli ilişki sonrası evlilik baskısı oldukça sık karşılaşılan durumlardan biridir. Bu gibi ilişkiler ya çiftler birbirine evlilik baskısı yapmakta ya da aileler ve çevre tarafından evlenmeleri yönünde baskı oluşturulmaktadır. Bu durum da ilişkilerde soruna neden olmaktadır.

  • Dış Müdahale

İlişkilerde süre uzadıkça ve evlilik yolunda herhangi bir adım atılmadıkça aileler ve çevre tarafından baskılar, müdahaleler de artış göstermektedir. Bu gibi durumlarda özellikle aileler ilişkiye müdahale hakkını kendinde bulurken, bu durum ilişkiler de yıpranma sürecine girmektedir.

  • Aşkın Bitmesi

Aslında ilişkinin başında yaşanan heyecan, tutku gibi duyguların uzun süreli ilişkilerde bitmiş olması, aşkın bitmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Her ilişki için geçerli olmasa da, pek çok ilişkide aşk bittiğinde, o ilişkiyi sürdürebilecek bir neden de kalmamıştır.

  • Alışkanlık

Bir ilişkide en tehlikeli risk faktörlerinden biri alışkanlıktır. Çiftler ilişkilerinin bir alışkanlık mı yoksa aşk mı olduğu konusunda devamlı olarak sorgulama gereği duymaktadır. Dolayısıyla uzun süreli ilişkilerde yaşanan sorunlardan biri de alışkanlık olarak ifade edilmektedir.

Bu Sorunların Üstesinden Gelebilmek Mümkün Mü?

Uzun süreli ilişkiyi bitirmek yerine kurtarmaya çalışmak, bu sorunların üstesinden gelebilmek elbette ki mümkün olan bir durumdur. Aile terapistleri, çift terapistleri gibi bu alanda uzman olan hekimlerden profesyonel destek alınması gereklidir.

Genellikle klinik psikologlar tarafından verilen destekler, çiftlere sorunların üstesinden gelebilme konusunda yardımcı olmaktadır. Bu gibi durumlarda çiftler birlikte ya da ayrı ayrı terapiye alınmakta, öncelikle sorunların ne olduğu belirlenmekte, çiftlerin birbirinden beklentileri hakkında konuşulmaktadır. İlişkiye zarar veren, yıprata bu sorunları tespit eden terapistler, buna göre bir yöntem belirleyerek, çiftlerin birbirine karşı olan sevginin hatırlatılmasını, sorunların üstesinden gelinebilmesini, birbirine karşı uyumlu ve ılımlı olunmasını sağlamaktadır.