Saplantılı Aşkı Yenmek Mümkün mü? Günümüzde ikili ilişkiler ya da tek taraflı bir ilişkide görülebilen en ciddi psikolojik problemlerden biri saplantılı aşk bozukluğudur. Obsesif bozukluk olarak da nitelendirilen bu saplantılı aşk durumu, bireyin aşık olduğunu düşündüğü başka bir bireye karşı saplantılı hale gelmesi şeklinde ifade edilmektedir.

Saplantılı (Takıntılı) Aşk Neden Olur?

Psikoloji ya da tıp literatüründe saplantılı aşk bozukluğunu tanımlayacak herhangi bir ifade ya da sınıflandırma ne yazık ki mevcut değildir. Diğer pek çok psikolojik sorun ile beraber görülen bu saplantılı aşk durumu, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

Takıntılı aşk nedenlerine bakılacak olursa; bağlanma bozukluğu, boderline kişilik bozukluğu, delüzyonel bozukluk, erotomani, obsesif bozukluk, obsesif kıskançlık ve bunun gibi durumlar takıntılı aşk nedenleri arasında yer almaktadır.

Bireyin kendisinde ya da sevdiği kişide takıntılı aşk bozukluğu olduğunu anlayabilmesi için bazı semptomlara şahit olması gerekmektedir. Örneğin;

  • Belli bir kişiye karşı aşırı derece sevgi ve sempati duyma,
  • Sevdiğini koruma ihtiyacı hissetme,
  • Özsaygının oldukça az olması,
  • Sevdiğini sahiplenici ve düşünücü davranışlar sergileme,
  • Aşırı derecede kıskançlık gösterme ve o kişi hakkında takıntılı düşüncelere sahip olma gibi durumlar bireyde takıntılı aşk olduğunu ortaya koymaktadır.

Saplantılı Aşk Nasıl Teşhis Edilir?

Saplantılı aşk, genellikle psikolog ya da psikiyatristler tarafından yapılan değerlendirme ve incelemeler neticesinde teşhis edilmektedir. Bu doğrultuda uzmanlar, öncelikle hasta ile belirtileri ve ilişkisi ile alakalı birtakım sorular sorarak bir görüşme gerçekleştirmektedir. Bu görüşmeler esnasında aynı zamanda hastayı incelemeye alan uzmanlar, hastanın herhangi bir zihinsel problemi olup olmadığını da belirlemektedir.

Bunun ile beraber uzmanlar, hasta ile alakalı diğer şüpheleri giderebilmek açısından tıbbi bir teşhis de uygulayabilmektedir. Obsesif aşk bozukluğu başka zihin sorunları ile kesiştiğinden sınıflandırma kapsamına alınmamıştır. Üstelik obsesif aşk bozukluğu durumu, erkeklere kıyasla kadınları daha şok etkisi altına almaktadır.

Saplantılı Aşkı Yenmek Mümkün mü?

Saplantılı, diğer bir deyişle takıntılı aşk bozukluğunu yenebilmek mümkündür. Hasta, bu gibi ciddi bir psikolojik problemi tek başına yenemezken, uzman bir hekime müracaat ederek profesyonel destek alması gerekmektedir.

Saplantılı aşk bozukluğuna yönelik olarak uygulanabilecek olan tedavi planlaması, genellikle bu sorunun nedenlerine göre belirlenmektedir. Çoğu zaman ilaç tedavisi ile terapinin bir arada yürütüldüğü saplantılı aşk bozukluğu tedavisinde uzun bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır.

Psikiyatristler tarafından takıntılı aşk hastalarına reçete edilen ilaçlar ve yürütülen tedaviler genellikle anti – psikotikler ve duygu durum düzenleyicilerdir. Bunun ile beraber psikoterapi yöntemleri, bireyin bu gibi ciddi bir sorunun üstesinden gelebilmesi için ideal tedavi yöntemlerinden biridir.

Takıntılı aşk bozukluğu için uygulanan psikoterapi yöntemleri ise bilişsel davranışçı psikoterapi, çocuklar için oyun psikoterapisi, konuşma psikoterapisi ve diyalektik davranışçı psikoterapidir.

Bu gibi rahatsızlıklarda bireyin durumunun farkında olarak bir uzmana danışması oldukça önemlidir. Bu durum tedavi sürecine olumlu yönde etki ederken, aksi takdirde durumu kabul etmeyen birey için süreç zorlu ve uzun olabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler