Çocuklarda her ayın ayrı bir önemi ve özelliği bulunmaktadır. Genel olarak insanların doğumundan ölümüne kadar yaşamı göz önünde bulundurulduğunda okul öncesi dönem, bireyin yaşamını şekillendiren dönem olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde çocukların tutum ve davranışları anne-babalarını rol model almaları ile gelişirken, okul öncesi kurumlarında ise çocukların davranışları geliştiren, sosyalleştiren de becerilerini takip eden kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Okul öncesi sorunları üzerine de çocuklara büyük faydalar sağlayan bu kurumlar, anne babanın başa çıkamadığı sorunlar konusunda yardımcı olmaktadır.

Okul öncesi dönemde davranış problemleri günümüzde pek çok çocuk ve ailenin sorunu olurken, bu sorunlar çocuklara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak hemen hemen her ailede okul öncesi dönemde karşılaşılan sorunlar ise çocuğun yemek yememesi, her şeye itiraz etmesi, aşırı içine kapanık olması, kıyafet seçiminde zorlanması, aşırı korku, odasını toplamaması, öfkesini kontrol edememesi, annesi ile aynı yatakta yatması gibi problemlerdir.

Okul Öncesinde Anne Babaların Yaşadığı 6 Sorun:

Öfke Kontrolü Sağlayamıyor

Okul öncesi dönemde karşılaşılan sorunlardan biri de çocuğun öfkesini kontrol edememesidir. Bu dönemde çocuklar aşırı hırçın ve hareketli davranışlar sergileyebilmektedir. Bu gibi durumlarda ebeveynler çocuğu sakinleştirmeye yönelik adımlar atmalı ve onun güvende hissetmesini sağlamalıdır.

Odasını Toplamıyor

Çocuklara odasını ve hatta oyuncaklarını toplamak oldukça zor gelmektedir. Özellikle de anne-baba devamlı olarak çocuğun arkasını topladığında, haliyle çocuklar da sorumluluk almaktan kaçınmaktadır. Bu gibi durumlar ilk olarak beraber hareket etmeyi teklif edebilir, sonrasında ise çeşitli motivasyonlarla sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz.

Annesi ile Hala Aynı Yatakta Yatıyor

Okul öncesi sorunlarından bir diğeri de çocuğun hala annesi ile beraber uyumasıdır. Özellikle de çalışan annelerde yaşanan bu durum aslında çocuğa iyi gelmek yerine psikolojisi ve gelişimi açısından zarar vermektedir. Bu gibi durumlarda çocuğa karşı kesin ve net bir tavır sergilemek gerekir.

Her Şeye Sahip Olmak İstiyor

Günümüzde ailelerin en sık karşılaştığı okul öncesi sorunlardan biri de çocuğun her gördüğüne sahip olmayı istemesidir. Çocuğun bu davranışlarının önüne geçebilmek adına hem evde, hem de okulda belirli kurallar koyulmalı ve takibi yapılmalıdır.

Ağladığında Susmak Bilmiyor

Yine en sık karşılaşılan okul öncesi olumsuz davranışlardan biri de ağladığında susmak bilmemesidir. Genellikle istediği olmadığında ailesine karşı caydırma politikası olarak bu davranışı sergileyen çocuklar, ağlayarak istediklerini yaptırabilmektedir. Ancak anne babaların bu konuda da kesin bir tavır sergilemesi gerekmektedir.

Kıyafet Seçiminde Güçlük Çıkarıyor

Bu dönemde çocuklar kendi kıyafetlerini kendileri seçmeyi isterler. Ancak mevsimler kavramını bilmediklerinden hangi kıyafetleri hangi gün giyebilecekleri konusunda problem yaşayabilmektedirler.

Anne ve babalar bu dönem de çocukların gelişimi ve psikolojisi açısından daha sağlıklı birer birey olarak yetiştirilebilmesi için bir psikologdan da destek alınabilmektedir. Uzmanlar genellikle ailelere terapi yöntemi uygularken, bu sayede çocuğun sorunları ile nasıl başa çıkılabileceği eğitimini vermektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler