Ergenlik çağına gelenler ya da genç kesim, bazı konularda zaman zaman yanlış kararlar alabilmektedir. Örneğin; bir arkadaşının doğum gününde eğlenirken kendine kaybetme ya da yanlış kıyafet tercih etme gibi hatalarda bulunabilmektedir. Günümüzde ise pek çok ebeveyn, gençlerin kötü karar vermesinin nedenlerini merak etmekte ve bunun ile alakalı araştırmalarda bulunmaktadır.

Gençler Neden Kötü Karar Verirler?

Günümüzde gençlerin kötü karar vermesindeki en önemli neden, erken yaşlarda beyindeki karar verme yetisine sahip olan duyuların yeterince gelişmemiş olmasıdır. Yetişkinlere kıyasla daha geride olan bu kontrol alanlar, genellikle gençlerde yanlış kararlar alabilmeye, aşırı sinirli olmaya neden olabilmektedir. Sinirli ergenler de yine öfke ile yanlış kararlar verebilmektedir.

Genellikle bir gencin ergenlik döneminde beyni gelişirken, bu süreçte hatalı kararlar alınması doğal olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni ise gelişme çağındaki beyin, verilen kararların sonucunu göz önünde bulunduramamasıdır. Bu gibi durumlarda ebeveynlere de önemli görevler düşerken, uygulanan bazı yöntemlerle çocuğun daha sağlıklı karar alınabilmesine yardımcı olunmaktadır.

Doğru Karar Alabilmeleri İçin Ne Yapılmalıdır?

Ergenliğin psikolojik sorunları arasında oldukça önemli bir yer edinen yanlış kararlar, çoğu zaman gençlerin yaşamını büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Bu nedenle de yanlış kararların doğru kararlara dönüştürülebilmesi için ebeveynlerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sinirli gençlerin daha doğru kararlar verebilmesi için ebeveynlerin olaylarla alakalı beklentileri dinlemesi, risk oluşturan seçenekleri düşünmesini sağlaması, baskı altında karar vermenin zor olması sebebiyle bu süreçte yardımcı olunması önemlidir. Bunun yanı sıra yardım istemeleri konusunda cömert davranmak, hatalarını doğruyu öğrenme fırsatı olarak kullanmak, karar verme konusunda zor durumda kaldığında yakınlarına ulaşmalarını sağlamak gibi yöntemler de, gençlerin doğru kararlar verebilmelerine yardımcı olmaktadır.

Profesyonel Destek Alabilirsiniz!

Ergenliğin psikolojik sorunları karşısında başa çıkamayan ebeveynlerin yapması gereken en iyi iş bir psikologdan destek almak olacaktır. Bu gibi durumlarda çocukların psikolojisini göz önünde bulundurarak sorunun kaynağı hakkında araştırmalar yapan uzmanlar, uyguladıkları psikoterapi yöntemleri ile çocukların daha sağlıklı karar verebilmelerine, doğru ve yanlışı ayırt edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Üstelik bu sayede psikoloji açısından da yaşamını olumlu ve mutlu olarak geçirebilmeleri konusunda eğitimler de sağlayabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler