Evlilik Terapisi Almanın Faydaları

Çift terapisi, duygusal anlamda bir ilişki içerisinde olan çiftlerin, ilişkilerinin daha sağlıklı bir hale getirebilmek maksadı ile uygulanan bir psikoterapi şeklidir. Bireysel terapiden daha farklı olan çift terapisi, ilişki odaklı olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle çift terapisinde, eşlerin her birinin kendiliklerine odaklanılarak çalışmalar yürütülmektedir. Yani eşlerin kim oldukları değil, ilişki içerisinde kim olduklarına ehemmiyet gösterilmektedir.

Çift terapisi için önemli olan başka bir husus ise, döngüsellik kavramıdır. Döngüsellik anlayışına göre, eşler ilişkiyi beraberce oluşturmaktadır. Yani ilişkinin ya da evliliğin iyiye ya da kötüye gitmesinde her iki tarafta rol almaktadır. Bu nedenle taraflardan herhangi biri edilgen olarak kabul edilememektedir. Eşlerin her ikisinin bir şey yapmaması da yapmış olarak sayılmaktadır. Dışarıdan bir göz ile bakıldığında eşlerden birinin daha baskın karakter olduğu gözlemlenebilmektedir. Fakat ilişki terapisine göre diğer eş de boyun eğici, kabul edici rol oynayarak ilişkinin ya da evliliğin belli başlı bir döngü oluşturulmasını sağlamaktadır.

Aile Terapisi Hangi Durumlarda Gerekli?

Çift terapisinin ya da diğer bir deyişle aile terapisinin gerçekleştirilebilmesi için eşlerden birinin ya da her ikisinin ilişkilerinde bir problem olduğunu düşünmesi gerekmektedir. Eşler ilişkilerinde birbirleri ile anlaşamamaktan, devamlı çatışma ve kavra halinde olmaktan, sevildiğini hissedememekten, değer olduğunu hissetmekten, terk edilme endişesinden, sadakatsizlikten, cinsel sorunlardan ya da maddi konulardan şikayetçi olabilmektedir. Bu gibi durumlarda içinden çıkılamaz bir hal alan problemler için çift terapisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunların yanı sıra pek çok durumda da çift terapisi gerekli olabilmektedir. Örneğin;

  • Eşlerden birinin ya da ikisinin kendisini mutsuz hissetmesi,
  • Devamlı kavga edip kısır döngüde tekrar etmesi,
  • Eşlerden birinin diğerine değer vermediğini düşünmesi,
  • Evliliğin ya da ilişkinin geleceğinin olumsuz görülmesi,
  • İlişkide çıkar yol bulunamaması,
  • Kendisine ya da eşine karşı güven duymakta güçlük çekmesi,
  • İlişkide her şeyin tükendiğinin düşünülmesi,
  • Birlikte karar verebilme güçlüğü çekilmesi,
  • Evliliğin kurtarılmak istenmesi ya da boşanma öncesinde sürecin sağlıklı bir şekilde sonlandırılmak istenmesi gibi durumlarda evlilik terapisi gerekli görülmektedir.

Çift Terapisi Almanın Faydaları

Günümüzde hemen hemen her ilişki, zaman zaman çift terapisine ihtiyaç duyabilmektedir. Çift terapisinin evlilikler ve ilişkiler üzerinde oldukça önemli etkileri mevcuttur. Evlilik terapisi faydaları her çift için çeşitlilik gösterebilirken, genel olarak çiftlere sağlamış olduğu faydalar şu şekildedir; eşler, terapiye katılım sağlayabilmek adına birbirlerini motive edebilirken, mutlu bir ilişki ya da aile kurabilmek için terapi almak sağlıklı bir ilişki sağlamaktadır. Odak noktası bireysel terapilerde olduğu üzere bireyler olmayıp çiftler ve ilişki olması sebebi ile çiftler bu terapide daha rahat olabilmektedir. Başbakayken birbirlerine anlatmaktan çekindikleri konuları terapi esnasında rahatlıkla konuşabilirler.

Öte yandan diğer aile terapisi faydalarına bakıldığında çift terapistinde çiftlerin beraber terapiye katılması süreci hızlandırıp daha sağlıklı bir hale getirirken, terapiyi yürüten psikolog ya da psikoterapistin ilişkiyi ve aileyi daha net bir şekilde anlayıp çözüm yolları sunmasını sağlamaktadır. Bu süreçte terapist eşleri beraberce dinleyip gözlemlemekte ve tutum ile davranışlara göre geri bildirimde bulunmaktadır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler