Günümüzde pek çok insan, görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda günlük yeterli zamana sahip olmadığını düşünmektedir. Günlük olarak yapılması gereken işler fazlaca zaman aldığından bazılarını sonraya bırakmak durumunda kalan insanlar, bu durumdan kurtulabilmek için ekstra zaman ayarlamanın yanı sıra duygusal yorgunluk durumunda da kurtulmanın yollarını aramaktadır.

Duygusal Yorgunluk Nedir?

Duygusal yorgunluk, başka bir değişle ruhsal ya da psikolojik yoğunluk; fiziksel tükenmeden farklı olarak bedenin dinlenmiş olmasına rağmen zihnin yeteri kadar dinlenememesi ve kişinin devamlı olarak kendisini yorgun hissetmesi olarak ifade edilmektedir.

Psikolojik yorgunluk ile karşı karşıya olan insanlarda dikkat eksikliği, unutkanlık, aşırı duyarlılık, fiziksel yorgunluk, letarji gibi durumlar görülebilmektedir. Aşırı duygusal tükenme durumu kronolojik yorgunluğa neden olurken, ruhsal yorgunluk aynı zamanda  hiçbir şeyi yapmayı istememe, belli durumlara aşırı tepkiler gösterme ya da çevresinde olup bitenden uzak kalma gibi durumlara da neden olabilmektedir.

Duygusal Yorgunluk Neden Olur?

Ruhsal yorgunluk pek çok farklı nedenle ortaya çıkan bir psikoloji sorunudur. Yapılan araştırmalara göre ise bu yorgunluğun en önemli nedeni devamlı tekrarlayan aşırı endişe ve kaygı olarak ifade edilmektedir. Bu sebeple duygusal yoğunluğun tükenmişlik sendromu ile yakından ilişkili olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

Mental yorgunluk çoğu zaman kişinin kendisine belirlemiş olduğu saplantılı hedefler ile beraber ortaya çıkarken, bu uğurda yapılan hatalar karşısında kişinin kendisini sert ve ağır bir şekilde cezalandırması ile neticelenmektedir. İnsanlar genellikle kendisi için önemli bir işi yaparken kendisine işkence yapmakta ve dolayısıyla işleri daha zor bir hale getirebilmektedir.

Duygusal Yorgunlukla Nasıl Baş Edebilirsiniz?

Psikolojik ile başa çıkabilmek için yapılması gereken en önemli şey uzman bir psikolog ya da terapistten profesyonel bir destek almak olacaktır.

Uzmanlar, genellikle kendisine bu gibi şikayetlerle müracaat eden danışanlarının asıl sorunu hakkında araştırmalar yaparak öncelikle tanı koymaktadır. Sonrasında ise temel nedene göre bir tedavi yöntemi belirlemekte ve terapi uygulamaktadır.

Bunun dışında insanların ruhsal yorgunlukla başa çıkabilmek için uygulayabileceği bazı yöntemler bulunmaktadır. Örneğin; rahatlamak için kişinin kendisine zaman ayırması, aşırı uyarımdan kaçınarak zihnini gereğinden fazla meşgul etmemesi ve her zaman gerçekçi olması, bu konuda oldukça faydalı olabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.