Dürüstlük; doğru olma, özü sözü bir olma, gerçeği gizlememe, içi dışı bir olma, bilineni ve inanılanı olduğundan daha farklı göstermeme gibi söylemlerle ifade edilebilen insani bir değerdir. İnsanların yaşamında önemli bir yere sahip olan dürüstlük, aynı zamanda karakteristik bir özellik olarak da ifade edilebilmektedir. Genellikle dürüst insanlar en güvenilir insanlar olurken, bu insanların toplumdaki yeri de oldukça değerlidir.

Dürüst İnsanların Özellikleri

Dürüst insanlar hayatta ne olursa olsun gerçeği söylemeyi ve yaşamayı tercih eden insanlardır. Bu doğrultuda dürüst insanların özellikleri değişiklik gösterirken, bu insanlar kıyafetlerinden ya da kendisinin dürüst olduğunu ifade eden yazılardan anlaşılmamaktadır. Örneğin; hoşlanmadıkları şeyler konusunda gereksiz zaman harcamaktan kaçınmaları, yalan söylemekten ve söyleyen insanlardan kaçınması, bu durum karşısında asla taviz vermemesi, rahat bir kişiliğe ve dingin bir zihin yapısına sahip olması, hayatı boyunca anlamlı dostluk ve arkadaşlık ilişkileri kurması, ilişkilerinin güven üzerine kurulu olması, içten ve samimi olmaları Dürüst insanların özellikleri olarak ifade edilebilmektedir.

Bu gibi nitelikler sayesinde dürüst insanları anlayabilmek ve tanıyabilmek mümkündür. Dürüstlük abidesi olarak ifade edilen insanların genellikle pek fazla arkadaşı olmazken, az sayıdaki çevresi ve arkadaşları ile en gerçek ve doğru ilişkileri kurabilmektedirler. Bunun yanı sıra fikir ve davranış açısından dürüst olan insanlar çevresindekileri aldatmaktan, yanıltmaktan hoşlanmamakta ve dolayısıyla daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir ilişki kurabilmektedir. Kendisine uygun olmadığını düşündüğü ortamlardan uzak durmaları ve bir konuda gereğinden fazla zaman harcamaktan kaçınmaları, yine bu insanların en temel özellikleri arasında yer almaktadır.

Dürüst İnsanların Davranışları

Dürüstlük, insan psikolojisi ile yakından ilişkili olan bir durumdur. Dürüst olan, hayatını bu etik prensibe dayalı olan planlayan ve yalandan uzak duran insan, psikoloji açısından sağlıklı olan insandır. Dolayısıyla dürüst olan insanların davranışları da daha sağlıklı gelişmektedir.

Genel olarak bakıldığında dürüst insanların davranışları tamamıyla gerçeğe, etik ve toplumsal değerlere dayanmaktadır. Daha içten ve samimi davranışlar sergileyen dürüst insanlar, karşısındaki insana değer veren, duygularını düşünen ve aynı zamanda kendini de düşünen, değer veren insanlardır. Bu gibi insanlar yaşamı boyunca daha sağlıklı kararlar alabilmekte ve bunları eyleme dökebilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.