Diyojen sendromu, günümüzde de pek çok insanda görülen psikoloji sorunlarından biridir. Bir nevi istifleme hastalığı olarak da bilinen diyojen hastalığı, çöpleri atmayıp biriktirme ve toplumdan izole etme durumudur. Çoğu zaman yaşamını yalnız başına sürdüren insanlarda görülen bu durum, insanların yaşamını da, sağlığını da tehlikeye sokabilmektedir.

Diyojen Sendromu Nedir?

Bir kinik felsefesi öncüsü ve filozofun adını alan Diyojen sendromu, çöplerin ve gereksiz eşyaların atılmadan devamlı olarak biriktirilmesi hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Çoğu zaman ileri yaşlardaki bireylerde görülen bu psikoloji problemi, bir tür davranış bozukluğu olarak da nitelendirilebilmektedir.

Ünlü filozof Diyojen kendisini toplumdan soyutlayarak kurallara bağlı yaşamayı reddetmiş, hayatını idame ettirebilmek için dilenmiş, sadelik ve basitliği kendine prensip edinmiştir. Diyojen hastalığında da aynı belirtiler görüldüğünden bu davranış bozukluğuna Diyojen sendromu adı verilmiştir.

Diyojen Sendromu Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Diyojen hastalığının en önemli nedeni yaşlılık ve yalnız kalma korkusu olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra ileri seviyede bunama, şizofreni, beyin tümörü ve beyindeki dejeneratif hastalıklar da diyojen sendromu nedenleri olarak gösterilebilmektedir.

Diyojen sendromu belirtileri ise hastaya göre değişiklik gösterirken, en dikkat çeken belirti insanların dış görünüşleridir. Diyojen sendromuna yakalanan pek çok insan dış görünüşüne önem vermezken, bu kişiler çoğu zaman pis kokulu, bakımsız ve kirli olabilmektedir. Öz bakım becerileri büyük ölçüde zayıflayan bu kişilerde açık ve enfeksiyonlu yaralar da görülebilmektedir.

Öte yandan sosyokültürel seviyesi üst düzeylerde olan bu kişiler, çevresindeki insanlarla ilişkilerini kesmekte ve bu süreçte sosyal duygularında çöküş yaşamaktadır. Sağlığı büyük ölçüde tehlike altında olan bu hastaların mutlaka bir klinikte uzman psikologlar eşliğinde tedavi altına alınması gerekmektedir.

Diyojen Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diyojen Sendromu tedavisi en zor tedavilerden biridir. Genellikle hastalar tedaviye karşı direnç gösterdiğinden ve zorluk çıkardığından psikiyatri kliniğine yatırılması gerekmektedir. Üstelik tıbbi görüntüleri de oldukça kötü durumda olduğundan dahiliye kliniklerinde de tedavileri yapılmaktadır.

Genel olarak diyojen hastalığının tedavisi diğer pek çok psikolojik problemde olduğu üzere terapi yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Durumu ağır olan hastalarda ise bazen ilaç tedavisine de başvurulabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.