Günümüzde insanlar çeşitli psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalırken, bunlardan biri de dissosiyatif amnezidir. Genellikle şiddet ve travma gibi durumlarda ortaya çıkan bu problem, disosiyatif bozukluklardan biri olarak bilinmektedir. Bu gibi sorunlarda kişi zihinsel açıdan herhangi bir yönünü kaybettiğini düşünürken, mevcut hafızasından ayrılmakta ve hayatını ciddi ölçüde etkileyecek biçimde sıradışı bir hafıza kaybı yaşamaktadır. Dissosiyatif amnezi unutkanlıktan farklı olarak kişinin yoğun stres altındayken ya da bilincine olumsuz yönde etki edecek travma meydana gelmektedir. Üstelik bu durum meydana geldiğinde kişi hayatının büyük bir çoğunluğunu unutabilirken, dissosiyatif amnezi ortadan kalkmaya başladığında kaybolan hatıralar da yerine gelmeye başlamaktadır.

Dissosiyatif Amnezi Nedir?

Dissosiyatif amnezi, dissosiyatif bozukluklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin anormal iekilde hafızasını kaybetmesi olarak ifade edilebilen bu durum, çoğunlukla travma ya da şiddet durumlarında ortaya çıkmaktadır.

Dissosiyatif Amnezi Tanı Kriterleri

Bir insanda dissosiyatif amnezi olduğunu anlayabilmek için bazı belirtilerin görülmesi gerekmektedir. Bu durum kişinin anahtarını evde unutması ya da daha önce tanıştığı birine adını sorması gibi bir durum olmazken, bu hastalığa bir tanı koymak bazen oldukça güçtür. Bunun nedeni ise kişinin hastalığına dair somut kanıtlar ortaya koyamamasıdır. Dolayısıyla dissosiyatif amnezi tanı kriterlerinden bahsetmek de zordur.

Dissosiyatif Amnezi belirtileri ise; kişinin belirli zaman dilimi, insanlar ve kişisel bilgiler hakkında hafıza kaybı, net olmayan bir kimlik duygusu, stresle başa çıkamama, duygulardan kopma hissi, çevresindeki insanları ve nesneleri gerçek dışı ya da çarpık olarak algılama gibi durumlardır.

Bu gibi belirtilerin fiziksel bir hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabilmek için mutlaka psikolog, psikiyatrist ya da terapistten destek alınması gereklidir.

Dissosiyatif Amnezi Ne Kadar Sürer?

Dissisoyatif amnezinin süresi hakkında kesin bir bilgi bulunmazken genellikle tedavi edilmediğinde uzun süre devam edebilmektedir. Tedavisinde ise öncelikle bu hastalığın neden ortaya çıktığı belirlenmekte ve bu sayede nedenlere göre bir tedavi süreci belirlenerek sürenin kısalması sağlanabilmektedir.

Dissosiyatif Amnezi nedenleri genellikle kişinin yaşamış olduğu travmatik olaylar, tecavüz, taciz, fiziksel ya da psikolojik şiddet, savaş deneyimi, çocukluk travmaları gibi durumlar olabilmektedir. Bu gibi nedenler karşısında genellikle terapi yöntemi uygulanırken, bazen bu durum ilaç tedavisi ile de desteklenebilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.