Çocukların sosyalleşecekleri ilk alan olarak bilinen okullar, aynı zamanda çocuklarda bir korku unsuru, bir fobi olabilmektedir. Çocuklarda okul korkusu, çocuğun pek çok bahane üreterek okula gitmek istememesi ya da okula gittiğinde huzursuzluk yaşaması ve bazı hastalık belirtilerinin görülmesi ile ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde oldukça sık görülen problemlerden biri olan çocuklarda okul korkusu, bazen büyük mücadele gerektirebilmekte ve profesyonel destek alınma ihtiyacını doğurabilmektedir.

Okul Korkusu Nedir?

Okul korkusu, çocukların okul öncesi eğitimine ya da ilkokul birinci sınıfa başladıklarında ortaya çıkan ve fobi olarak değerlendirilen bir tür psikolojik korkudur. Okul korkusu olan çocuklar genellikle okula gitmek istememekte, gittiğinde de kaçmaya çalışmaktadır. Bunun ile beraber okul korkusu olan çocuklarda huzursuzluk hissi ve çeşitli rahatsızlıklar da meydana gelebilmektedir.

Bu gibi durumlarda okul korkusu olan çocukların ebeveynlerine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Aile içindeki bireylerin çocuğa bu konuda yardımcı olması, okulun ve eğitim öneminin anlatılması, gerektiğinde uzman bir psikolog ile görüştürülerek profesyonel yardım alınması gerekmektedir.

Okul Korkusu Nedenleri Nelerdir?

Çocuklarda görülen okul korkusu nedenleri, pek çok durum ve olaydan kaynaklanıyor olabilir. Örneğin;

  • Öğretmenin öğrenci üzerinde uygulamış olduğu baskı,
  • Derslerinde başarı sağlayamaması ve bu durumun yüzüne vurulması,
  • Anlayamadığı dersler konusunda öğretmenin fazla tepki göstermesi,
  • Sınıf düzeninin uygun olmaması,
  • Arkadaşlarının kendisi ile alay ediyor olması ya da bunun gibi pek çok durum okul korkusu nedenleri olarak gösterilebilmektedir.

Okul korkusu olan çocuk okuldan kaçtığı zaman herhangi bir huzursuzluk hissetmezken, bazen saldırgan tavırlar gösterebilmektedir. Aile arasında huzursuz bir ortamın olması, ebeveynlerin tutucu davranması ve okuldaki eğitmenin tutumu okul korkusunun oluşmasına neden olduğu ifade edilirken, çocuğun okulu sevmiyor olması, okumak istememesi ve yanlış arkadaşlık ilişkileri, çocuğun okuldan kaçmasında etkili olmaktadır. Bu gibi faktörlerin yanı sıra okulun etrafında yer alan internet cafe, bilardo salonu, oyun salonu, park ve bunun gibi alanlarda, çocuğun okuldan kaçmasına sebep olabilmektedir.

Çocuklarda Okul Korkusu Nasıl Yenilir?

Okul çağında çocuğu olan ebeveynlerin en merak ettiği konulardan biri “Çocuktaki okul korkusu nasıl yenilir?” sorusunun cevabıdır. Öncelikle bu gibi durumlarda ebeveynlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çocuğun okulu sevmesini sağlayacak adımlar atılması, fakat asla baskı ve şiddete başvurulmaması gerekmektedir. Anne ve babanın çocuğa karşı tutucu olmaması, bir birey olması adına ortak davranışlar sergilemesi de oldukça önemlidir.

Çocuğun okul korkusunu yenebilmesi için ebeveynlerin çocuğu okula teşvik etmesi, korku nedenlerini öğrenmesi ve buna göre önlemler alması gerekmektedir. Aile içerisindeki huzursuzluğun çocuğa yansıtılmaması, arkadaş ortamının ve madde eğiliminin araştırılması, gerektiğinde okulda rehber öğretmen ile görüşülmesi de gereklidir. Çocuğun okul korkusunu bu şekilde yenebilmesi mümkün olmadığı takdirde ise, mutlaka bir uzman hekime müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu konuda çocuğun göreceği terapi ve tedavi yöntemleri, bu konuda oldukça etkili olabilecek, çocuğun okul korkusunu yenmesini sağlayacaktır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.