Evlilik terapisi, çift terapisi ya da ilişki terapisi birbirlerine benzer kavramlar olmakla beraber, kişilerin birbirleri ile kurmuş oldukları yakın ilişkileri daha sağlıklı bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Örneğin; bir kişinin eşiyle, çiftiyle yaşamış olduğu yakın ilişki ve etkileşim problemleri, cinsel problemler, çocuklar ile alakalı problemler, eşlerden birinde görülen depresyon hali, kaygı bozukluğu, anksiyete gibi çeşitli ruhsal rahatsızlıklar görülmesi halinde bireysel terapi ile beraber çift ve evlilik terapisi ya da yalnızca çift ve evlilik terapisi yapılabilmektedir.

Evlilik Öncesi Çift Terapisi

Evlilik öncesi terapi, çiftleri evliliğe hazırlamak maksadı ile uygulanan bir tür psikoterapidir. Farklı zamanlarda, farklı uygulamalar ile gerçekleştirilen evlilik öncesi terapinin ortak noktası, birbirinden ayrı iki bireyi, evli bir çift olma, birlikte yaşama, konusunda bilinçlendirmek ve gerekli görülmesi halinde bazı bireysel ya da çift becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Evlilik öncesi terapi, evlilik gerçekleşmeden önce bireyler için ilişkilerine objektif bir şekilde yaklaşabilme ve zayıf konuları daha güçlü bir hale getirme açısından bir şans tanımaktadır. Danışmanlık süresi boyunca evlilik hazırlığında olan çift, birtakım önemli meseleler üzerinde konuşmaya ve hatta tartışmaya teşvik edilmektedir. Bu süreçte daha önce gün yüzüne çıkmamış konular, gizli kalan korkular, kaygılar ve bahsi geçmeyen beklentiler açık bir şekilde konuşulmaktadır. Genellikle evlilik öncesi terapide odaklanılan en önemli meseleler;

  • İletişim,
  • Maddi konular,
  • Evlilik rolleri,
  • Görev ve sorumluluklar,
  • Beraber geçirilen zaman,
  • Çocuk sahibi olma,
  • Karar verme,
  • Bireylere ve çifte ait alanlardır.

Örneğin; evlilik hazırlığında olan bir çiftin, genellikle evlilikten sonra yükleneceği sorumlulukların ve rollerin dağılımını konuşmadıkları gözlemlenmekte ve bu durum pek çok evliliği önemli ölçüde etkilemektedir. Öte yandan evlilik öncesi terapinin en önemli başlıklarından bir diğeri de çift arasındaki iletişimdir. Terapi, bireyleri evliliğinde bu gibi konulara hazırlayıp tecrübeli ve bilinçli bir hale getirebilmektedir.

Evlilik Başında Çift Terapisi

Evlilik sonrası terapide ise, bireylere kendini ve eşini anlamayı öğretmek hedeflenmektedir. Bu nedenle evlilikte iletişim kurmayı öğrenmek esas olarak kabul edilmektedir. Sağlıklı bir şekilde tartışabilmeyi, münakaşada bulunabilmeyi öğrenmek, evlilik başında çift terapisi ya da evlilik sonrası terapi için oldukça önemli bir konudur. Günümüzde pek çok kadın – erkek ilişkisinde her iki tarafın birbirinden beklentisi, istekleri, mutlulukları ve asgari standartları artış göstermiş durumdadır. Dolayısıyla çiftlerin psikolojik destek alma ihtiyaçları da bu doğrultuda artmıştır. Eski dönemlerde aile büyükleri, din adamları ya da yakın çevre tarafından alınan tavsiye ve destekler, şimdilerde alanında uzman olan psikolog ve psikiyatristler tarafından verilir hale gelmiştir.

Evlilik sonrası terapide asıl amaç, çiftlerin birbirini insan olarak kabul etmelerini, eşler arasında süregelen çatışmalara çözüm bulabilmelerini ve aşamadıkları konuları konuşabilir hale gelmelerini sağlamaktır.

Küçük Çocukları Olanlar için Evlilik Terapisi

Aile ve çift terapisi, bir aile içerisinde ya da çiftler arasında değişimi ve gelişimi sağlamak maksadı ile uygulanan bir psikoterapi türüdür. Bir bireyin başka bir birey ile kurmuş olduğu ilişkiler, ruh sağlığı ve duygusal duyum açısından bir hayli mühimdir. Özellikle de eş, çocuklar ve ebeveyn gibi bireyler ile kurulan ilişkilerde bu durum daha gözle görülür bir hal alabilmektedir. Aile ve çift terapisinde gerek aile, gerekse çiftler arasında yaşanan problemli dönemler ele alınarak çözüme kavuşturulması ve anne – baba, çocuklardan oluşan ailenin birbirleri ile daha sağlıklı iletişim kurabilmesi adına değişimi ve gelişimi amaçlanmaktadır. Aile içerisinde çeşitli problemler yaşayan ve kendi başlarına çözemeyeceklerini düşünen ebeveynler, uzmanın görüşüne göre ilişki terapisi ya da aile terapisi alabilmektedir.

Ergenlik Çağında Çocuğu Olanlar için Evlilik Terapisi

İster ergenlik çağında olsun, ister küçük yaşta, çocuk sahibi olan ebeveynler pek çok durum için bir uzmandan psikolojik destek alma ihtiyacı duyabilmektedir. Çocukları ile ya da birbirleri ile iletişim problemleri yaşayan, devamlı olarak çatışma halinde olan, ergenlik çağında çocuğu ile alakalı problemleri olan ya da bunun gibi pek çok durumda olan çiftler konu ile alakalı olarak psikolog ya da psikiyatr gibi uzmanlara müracaat ederek aile terapisi görebilmektedir.

İleri Yaşta Olanlar için Evlilik Terapisi

Evlilik ya da diğer bir değişle ilişki terapisi, her yaşta olabileceği gibi ileri yaşta da ihtiyaç duyulabilecek bir terapi türüdür. Çiftler her yaştaki anlaşmazlıklarını, çatışmalarını, iletişim problemlerini, cinsel problemlerini ya da evlilikleri ile alakalı her türlü problemlerini görüşebilmek ve çözüm yolu bulabilmek üzere psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler