Yetişkin Terapisi

Hayatınıza sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam edebilmeniz için öncelikli olarak ihtiyaçlarınızın farkına varmalı ve dile getirmelisiniz. Yetişkin terapisiyle birlikte ihtiyaçlarınızı fark edip, çözüme giden yolda birlikte adım atacağız.

Sağlıklı yaşamın en önemli gerekliliklerinden biri fiziki ve ruhsal sağlıkla ilgili sorun yaşanmıyor olmasıdır. Pek çok birey günlük hayatın yoğun temposu içinde yüklendiği sorumluluklardan dolayı kişisel sorunlarının, duygu ve düşüncelerinde ortaya çıkan problemlerin farkında olmaz. Yetişkin terapisi seanslarının amacı kişilerin bedensel problemlerinin ve psikolojik problemlerinin tespit edilmesi, kişinin kendisinin de farkında olmasının sağlanması, yaşanan problemlerin çözüme ulaşma yollarının belirlenerek kişiye de öğretilmesidir.

Yetişkin terapisine katılanlar, bu sayede göz ardı ettiği kişisel problemlerinin ortaya çıkmasını sağlar, kendini daha çok önemser, yaşamındaki önceliklerini daha doğru belirleyebilir hale gelir. Yetişkin terapisine katılanlar terapi sürecinde ve sonrasında kendisiyle barışık, hayatındaki problemleri ötelemeyen, öğrenerek farkında olan, çözme yetisini kazanmış bir hale gelirler. Kendisini ve yaşamını önemsemek isteyen tüm yetişkinler için uygun olan yetişkin terapisi için Uzm. Psk. Mehmet Cem Yiğit’ten randevu alabilirsiniz.

Randevunuzu Oluşturun!

Pratik bir şekilde müsait olduğunuz bir zaman diliminiz için ilk randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Yetişkin terapisi günümüzün yoğun yaşam stresinden ve temposundan dolayı görülen birçok ruhsal problemin çözümünde etkilidir. Psikolojik olarak kendisini iyi hissetmeyen bireyler bu sebeple daha önceki dönemde psikiyatriste gitmiş ve ilaç tedavisi görüyor olsalar dahi yetişkin terapisinden de faydalanabilirler. Yetişkin terapisi, kişilerin kendisini bedensel açıdan ve psikolojik açıdan iyi hissetmesini sağlamaya yönelik bir yöntemdir.

Psikoterapi olarak da isimlendirilen yetişkin terapisine başvuru yapan danışanlar, psikoloğa yaşamış oldukları problemi sohbet yoluyla aktarır. Danışan ve uzman arasında kurulan iletişim ile sorunların çözüme ulaştırılması amaçlanır. Psikolog, yetişkin terapisinde aldıkları eğitim doğrultusunda kendilerini danışanın yerine koyarlar ve empati ile duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır.

Tüm yetişkinlerin başvurabileceği yetişkin terapilerinde;
• Depresif bozukluklar ve ruhsal çöküntü yaşayan kişilere,
• Anksiyete bozukluğu olarak adlandırılan kaygı problemi yaşayanlara,
• Sosyal ve özgül fobiler arasında olan hayvanlardan korkma, kapalı kalma korkusu, doğal çevre fobileri, doktor korkusu, hastalık korkusu gibi fobisi olanlara,
• Bedensel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz etkileyen bir travma yaşamış olanlara,
• Bu travmaların hayatını etkilediğinin farkına varanlara,
• Herhangi bir nedenle sevdiklerini kaybetmiş ve sonrasındaki süreçle başa çıkamayan kişilere,
• Yaşamındaki özel hayat ya da iş kaynaklı stres ile başa çıkma yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak isteyenlere,
• İletişim sorunu, davranış biçimi sorunu, öfke kontrolü gibi sorunlar yaşayanlara destek sağlanarak yaşamları daha kaliteli hale getirilebilmektedir.

Yetişkin terapisi, psikolojik gelişime ve iyileşmeye etki eden bir yöntem olarak bilinir. Yapılan araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlar psikoterapilerin ruhsal problemlerde yüzde 85 civarında olumlu etkisinin olduğunun bilinmesini sağlamıştır. Alınan terapilerde hangi yöntemin kullanılacağı sorunlara göre değiştiğinden bu başarı oranı belirli bir tedavi yöntemini kapsamaz.

Hemen Randevunuzu Alın

Pratik bir şekilde, internet sitemiz üzerinden Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit'ten ilk görüşmeniz için randevunuzu alabilirsiniz.