Takıntı hastalığı, insanların yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir tür obsesif kompülsif bozukluktur. Temizlik takıntısı, dini takıntılar, şüphe ve kontrol takıntılığı, simetri takıntısı, cinsel takıntılar ya da saldırganlık takıntısı, günümüzde en çok karşılaşılan takıntılar arasında yer almaktadır. Özellikle de devamlı olarak bir şüphe ile bir şeyleri kontrol etme takıntılığı, günümüzde hem kadınlar, hem de erkeklerde azımsanmayacak kadar çok görülmektedir.

Şüphe ve kontrol takıntılısı olan bireyler çoğu zaman bir şeyleri yapıp yamadığı konusunda takıntılara sahip olmaktadır. Örneğin; devamlı olarak ocağın, kapıların, kilidin, camların kapalı olup olmadığı, ütüyü fişten çıkarıp çıkarmadığı gibi konularda hep bir “acaba yaptım mı, yapmadım mı?” sorusu ile karşı karşıya kalmakta ve emin olabilmek adına sık sık kontrol etmektedir. Hatta bazen emin olmasına rağmen yine de kontrol etme ihtiyacı duymaktadır. Bu kontrollerin sayısı ise günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyecek, neredeyse bir günün yarısını alabilecek seviyeye ulaşabilmektedir.

Kontrol Etme Takıntılığı ve Belirtileri

Kontrol etme takıntılığı, milyonlarca insanda görülebilen bir obsesif kompülsif bozukluktur. Genel olarak kontrol etme takıntı hastalığının belirtilerine bakılacak olursa; gün içerisinde sık sık ocağın altını, pencereleri, ütüyü, kapıları ve kilitleri kontrol etme ya da kontrol etme üzerine tekrar eden düşüncelere sahip olmadır. Bunun yanı sıra genel belirtilere bakılacak olursa;

  • Bireyin devamlı olarak temizlik yapması ve yapma isteği,
  • Ellerini yıkaması,
  • Objelerin yerine düzeltmesi ya da düzgün durması için uğraşması,
  • Simetrik olmalarına dikkat etmesi,
  • Zihninde dini, cinsellik ya da bu gibi konularda devamlı tekrar eden düşüncelere sahip olması,
  • Gün içerisinde 4 – 5 defa duş alması,
  • Değersiz eşyaları toplayarak biriktirmesi ve bu gibi durumlar da obsesif kompülsif bozukluk (OKB) belirtileri olarak gösterilebilmektedir.
Okumak İçin Tıklayınız  Doğru Psikolog Seçimi için Tavsiyeler

Normal şartlarda bir insanın kapıları, gazlı ocağın altını ya da ütüyü kontrol etmesi gayet normal ve sıradan davranışlar olarak kabul edilse de, bazı insanlarda bu durum aşırı derecede yaşanmakta ve beyinde denge uçlarının kontrolü kaybetmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu durum bir gün içerisinde en az 3 ya da 4 defa tekrar eder hale geldiğinde artık doğal bir durum olmaktan çıkarak hastalık haline dönüşmektedir.

Kontrol Etme Takıntılığından Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Kontrol etme takıntılığı ile beraber OKB’den kurtulabilmek bireyin kendi kendine başarabileceği, ya da kendiliğinden geçebilecek bir psikolojik problem değildir. Dolayısıyla kontrol etme takıntılığından kurtulabilmek için mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir.

Bu gibi obsesif kompülsif bozukluklar için uygulanan tedavi yöntemleri bilişsel davranışçı terapi ya da ilaç tedavisidir. Bu sayede hastalar için uzun vadede saha sağlıklı bir yaşam imkanı sağlanmaktadır.

Psikologdan Destek Alabilirsiniz!

Takıntı hastalığından kurtulabilmenin en başarılı yolu, profesyonel destek almaktır. Bunun için de genellikle psikologlara müracaat edilmelidir.

Alanında uzman olan psikologlar, hastalarının durumuna ve hastalığın seviyesine göre bir tedavi yöntemi belirlemektedir. Bu alanda psikologlar tarafından uygulanan tedavi yöntemi ise bilişsel davranışçı terapidir. Hasta korkuları ve takıntıları ile yüzleştirilerek bu sorunun üstesinden gelmesi sağlanmaktadır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.